Mari Suviste ja Mari Vavulski arendavad programmi „Startup Estonia” kaudu start-up ettevõtetele sobilikku ettevõtluskeskkonda. Mari Suviste vastutab varajases etapis start-up’ide koolitus- ja arenguprogrammide elluviimise eest. Mari Vavulski peamisteks ülesanneteks on varajase faasi investeerimismehhanismi väljatöötamine ja investorvõrgustike koordineerimine.

Viis globaalset edulugu aastaks 2020

Nii armas kui Skype’i edulugu meile ka pole, on aeg liikuda edasi: start-up’ide arenguprogrammi „Startup Estonia” abil luuakse viis globaalset edulugu aastaks 2020.

Mari Suviste ja Mari Vavulski

Ehkki start-up’idest on viimastel aastatel palju räägitud, valitseb siiani segadus, mis on start-up ettevõte. Raul Parusk on välja toonud, et start-up’iks võib pidada alustavaid ettevõtteid, mille ärimudelil on potentsiaali saavutada suurt rahvusvahelist ärimahtu. Start-up võib tegutseda mis tahes valdkonnas, kuid enamik neist on tegevad tehnoloogia valdkonnas-alal, kuna seal on uue toote väljaarendamise kulud teiste tegevusaladega võrreldes väiksemad ja potentsiaal oma toodet skaleerida suurem.

Skaleeritavus ongi start-up’i teine oluline tunnus – see tähendab, et toote või teenuse pakkumist on võimalik ressursse oluliselt suurendamata mitmekordistada. Tavapärast juuksuri- või kingsepateenust ei saa pidada skaleeritavaks, kuna isegi oma töö eest väga kõrget hinda küsides ei suuda juuksur teha päevas 1000 või 10 000 lõikust ega kingsepp paigaldada miljonit kontsaplekki. Kui aga mõni IT-ettevõte paneb Apple’i või Google’i rakenduste poodi müüki oma äpi või töötab välja uuendusliku tarkvara, võib ta seda müüa päevas sadu, tuhandeid või miljoneid.

Sellest hetkest, kui start-up’il on välja kujunenud toode, kindel kliendibaas ja toimiv firma, pole enam tegemist start-up’i, vaid n-ö tavaettevõttega.

Miks start-up’id olulised on?

Põhjuseid, miks Eesti riik panustab start-up’idesse, on mitu, kuid olulisim neist on soov parandada eestimaalaste elujärge, mille üks väljendusi on kõrgepalgaliste töökohtade loomine.

Idufirmad loovad töötaja kohta keskmisest kaks korda rohkem lisaväärtust, sama palju suurem on neis ettevõtetes makstav töötasu. Keskmiselt viie aastaga kasvab edukast start-up’ist välja ettevõte, kus on vähemalt 50 kõrgepalgalist töökohta.

Eesti edukad start-up’id lahkuvad Eestist enne, kui nad suureks kasvavad. Nad lähevad, sest siin pole piisavalt kapitali, vajalike oskustega töötajaid ning nende kliendid asuvad mujal – nendeta aga ei kasva ühestki idust suurt ja tugevat puud. On raske uskuda, et Fortumo või ZeroTurnaround oleksid täna sedavõrd edukad, kui nad jäänuks vaid Eestisse ning leppinuks siinse kapitali- ja tööjõupakkumisega.

Nende puuduste leevendamiseks on vaja riiklikku sekkumist. Pikaajaliselt ja stabiilselt tegutsedes on võimalik luua start-up’ide kasvamiseks soodsamad tingimused. Peame ette valmistama senisest oluliselt rohkem IT-teadmisega inimesi, kuid sellest ei piisa – Eesti rahvaarv paneb siin piirid –, kui soovime, et meie start-up’id jääksid siia, peame leevendama takistusi, mis on välistööjõu Eestisse toomisel.

Arengufond annab hoo sisse „Startup Estonia” erinevatele programmidele eesmärgiga asutada ja kasvatada edumeelseid start-up’e -– et neil oleks pädevad töötajad ning ligipääs kapitalile. Nende kahe pudelikaela eemaldamisega peab tegelema paralleelselt, sest ühelt poolt, on halb, kui on pealehakkamist ja teadmisi, mida ettevõtluses rakendada, aga puudub raha nende teostamiseks; sama nukker on seis, kui sul on raha, aga pole teadmisi, kuidas rahvusvahelist äri teha.

Lühemas perspektiivis käivitab „Startup Estonia” koolitusprogrammi, mis annab ühelt poolt ettevõtluskoolitust ja suurendab nende hulka, kes teavad, kuidas start-up’e asutada; teisalt valmistab ette inimesi, keda start-up’idesse palgata. Samal ajal loob Arengufond koostöös Kredexi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga uusi investeerimisskeeme, mis võimaldavad start-up’idel rahastust leida.

Sügisel alustab Eestis „Startup Estonia” programmi toel maailma suurima isikukiirendi Founder Institute koolitus. Silicon Valleys asuva peakontoriga Founder Institute’i koolitusprogramm start-up’idele on nelja aasta jooksul aidanud luua enam kui 1000 tehnoloogia-start-up’i kuuel mandril. Programmi seni läbinud start-up’id on hinnanguliselt väärt kokku enam kui 5 miljardit dollarit ja loonud enam kui 10 000 töökohta.

Pikemas perspektiivis muudab Arengufond Eesti start-up’ide keskkonna väljast tulevale talendile atraktiivseks, investorile lihtsamini arusaadavaks, tegeledes selleks muuhulgas ka maksu- ja õiguskeskkonnaga. Igal aastal toimuvate rahvusvaheliste uuringute abil jälgime Eesti ettevõtlusõppe muutumist ning anname oma panuse, et tuua koolidesse senisest rohkem vastavasisulist õpet, mis annaks lisaks teadmistele praktilisi oskuseid.

Kõik need tegevused toovad koju tulemuse, mille eesmärgiks seadsime – Eestit tuntakse 2020. aastal vähemalt viie uue ülemaailmse eduloo järgi!