Saateks

Meil on hea meel esitleda teist Arengufondi mõtteraamatut. Palusime eri valdkondade ekspertidel mõelda Eesti ees seisvatele väljakutsetele ja pakkuda välja lahendusi.

Arengufondi ülesanne on toetada innovatsiooniteadlikkuse tõusu ja ettevõtlikkuse kasvu ühiskonnas. Seega ei piirdu meie tegevus üksnes majandusega. Käesolevas kogumikus vaadeldakse innovatsiooni ja uuenduslikkust oluliselt laiemalt, sh tervishoiu ja keskkonnatehnoloogiate, kultuuri ja loovuse, hariduse ja kvaliteetse elukeskkonna seisukohast.

Loodame, et siin kogumikus avaldatud mõtted tekitavad elavat arutelu ja panevad kaasa mõtlema. Head lugemist!

Pirko Konsa
Juhatuse esimees
Arengufond