Üllar Jaaksoo juhib Arengufondi portfelliettevõtet Now Innovations. Tal on majandusharidus Tartu ülikoolist, ta on täiendanud ennast London Business Schooli kursustel. Ta on olnud edukas ettevõtete juht mitmes valdkonnas − pangandus, meedia, telekommunikatsioon, jaekaubandus. Viimastel aastatel on tegelenud alustavate ettevõtete arendamise ning ärimudelite disainimisega.

Tee tippu

Mägironimise juures on peamine ronimisoskus (climbing) – tippu tõusmiseks kasutatakse tugipunkte. Äris tippu ronimist saab tinglikult nimetada ärironimiseks – ka siin on oluline ronimisoskus ja võime kasutada tugipunkte. Ärironimise tugipunkt on inimene.

Üllar Jaaksoo

Igal ettevõttel on tavaliselt kolm edust ja edu jätkumisest huvitatud gruppi – osanikud, töötajad ja kliendid. Kõiki neid tuleb motiveerida innustuma ettevõtte ideedest. Nende panusele tuginemine on loomulik ja loogiline, kuid tänapäeva avatud majandusruumis ja infoväljas oleks ainult sellega piirdumine rumal.

Ettevõtte osanikuks saamisele, töötajaks hakkamisele või kliendiks küpsemisele eelneb tutvumine, mille käigus kujuneb esmateadmine ja -mulje. Loomulikult aitab hea turundusplaan ning eeskujulik avalik teavitus kaasa, kuid kõigi ettevõtete ressursid on siin piiratud ja abi tuleb otsida mujalt.

Abikäsi konkurendile

Eesti majanduse mootoriks on eksport, mis peab ka kasvama. Välisturgudele minnes on Eesti ettevõtja paratamatult ja pahatihti uues kohas ja uues olukorras ihuüksi. Erinevalt suurtest rahvustest pole meid ees ootamas aastasadade jooksul väljarännanute kogukonnad. Hiina linnaosad on pea kõikides riikides ja suurlinnades. Hiina ärimees võib alustada iseseisvalt, aga ta saab alati ka toetuda kogukonnale.

Eesti rahvaarv on väike ja võrgustik maailmas piiratud. Positiivne erand on siinkohal väliseestlased, kelle kogemus ja kohalikud suhted on abiks mitmes riigis: USA-s, Kanadas, Austraalias ja veel mõnes.

Äris on konkureerimine ja ärisaladuste kiivalt varjamine loomulikud. Mõnikord usaldatakse sõbrale infot uute võimaluste kohta või jagatakse väärtuslikke vihjeid, ent kindlasti mitte lennujaamas juhuslikult kohatud teisele Eesti ärimehele, ehkki riigi väiksusest tulenevalt tunneme ja teame neid, nende huvisid ja ambitsioone üsna hästi.

Kuidas saaksime võimendada oma ettevõtete tuntust ja nende võimalusi läbi lüüa? Kohtumistel välisturgudel võib iga ettevõtja piirduda vaid oma ettevõtte edendamisega – nii tundub kõige lihtsam −, kuid sobiva võimaluse korral saame öelda paar head sõna ka teiste Eesti ettevõtete kohta ning luua silla uuteks võimalusteks. Kas lugedes reisil kohalikke ajakirju, veebiuudiseid ning märgates tõenäoliselt olulist infot mõne teise Eesti ettevõtte jaoks, libiseme sellest üle või jagame lugemisviidet? Kas tüütuseni täis kirjakastis ärikontakti soovitust küsivat kirja märgates, „unustame” selle või vastame või helistame, et soe soovitus isiklikult edasi anda?

Tee tippu on üksi raske. Võimalik, kangelaslik, katsumusterohke, kuid raske.

Tee tippu üheskoos ei pruugi olla kergem, kuid loob parema eelduse õnnestumiseks.

Vajame teineteist

Kogukondlik hooliv käitumine Eesti ettevõtjate seas oleks suurepärane võimendus meie headele ideedele ja ettevõtetele. Start-up-maailmas see toimib ja tulemused on silmaga näha. Olen veendunud, et sarnane suhtumine tuleb kasuks ka kõigile teistele ettevõtetele. Kõike seda saab teha kaudset kasu silmas pidades. Ei pea alati vahendaja positsiooni võtma ja kümnist küsima ning sellega äriinfot kinni hoidma ja võib-olla õiget aega maha magama.

Eesti ettevõtjad võiksid tugevdada oma ettevõtteid, lisades liitlasi. Kõik Eesti ettevõtjad võiksid tunnetada end ühe kogukonnana, kus teineteist aktiivselt meeles peetakse ja igal sobival hetkel ka aidatakse, edasi lükatakse ja soovitatakse. See ei ole pelgalt võimalik, vaid ka kasulik.

Linkedin, Facebook, Twitter ja paljud muud veebikeskkonnad teevad selle praegu lihtsamaks kui kunagi varem. Olla oma kuulajaskonna hulgas ruuporiks mõnele teisele Eesti ettevõttele on lihtsamast lihtsam. Oma reisisihtkohtadest saab infot jagada näiteks Tripit.com keskkonnas, et siis mõni teine ettevõte saaks juba suunatult paluda silmad ühel või teisel teemal lahti hoida. Eriti kasulik on see teatud erialamesside ja konverentside puhul.

Kõik ülaltoodu toimib, ka juba täna. Siiani paraku vaid sõprus kondades. Mul on olnud korduvalt häid kogemusi sellisest suhtumisest ja lähenemisest ning näeksin sellise kombe levimist ja Eestis üldlevinud äritavaks saamist.

Suhtumine on eelduseks, pingutus panuseks ja tulemus tasuks.
Kõik Eesti ettevõtjad, tulge võrku ja ühinege, näiteks Linkedinis.
Kõik Eesti ettevõtjad, lükates oma asja, vedage kaasa ka teisi.
Kõik Eesti ettevõtjad, tundke huvi, teadke tausta ja teisi ettevõtjaid.
Kõik Eesti ettevõtjad, aidake alati kaasa, kui vaja, siis kriitikaga.
Kõik Eesti ettevõtjad, olge mõistvad ajavaru suhtes, mida saab põhitegevuse kõrvalt teiste aitamiseks pühendada.


Teel tippu vajame toetuspunkte, vajame inimlikke suhteid ja tutvusi, vajame teineteist.